Financieel jaarverslag 2018

Startkapitaal € 3194,18 Oprichtingskosten €   230,00
Donaties € 2000,00 Beheerkosten * €   140,35
    Aktiviteiten €  2068,03
    Eigen Vermogen 311218 €  2755,80
       
  € 5194,18   €  5194,18

 

* Bankkosten, porto, domeinnaam, digidenity etc. (onderscheid ivm ANBI status)