Hoe zijn wij ontstaan?

 

Drie vriendinnen, afkomstig uit Irak, Soedan en Marokko, woonachtig in Montfoort, gaven in 2016 aan dat zij het fijn zouden vinden als er in de gemeente Montfoort een buurthuis zou worden opgericht. Mede naar aanleiding daarvan zijn we gestart met het organiseren van diverse activiteiten en in augustus 2016 kwamen we bijeen voor de eerste HapSnap maaltijd.

Dit alles kon plaatsvinden door een samenwerking van het Vredesplatform, de Protestantse Gemeente te Montfoort en VluchtelingenWerk Montfoort-Linschoten en heeft uiteindelijk geleid tot de oprichting van Stichting WegWijs Montfoort-Linschoten.

Zoals u kunt lezen op onze website worden er door ons diverse activiteiten georganiseerd voor ALLE inwoners van de gemeente Montfoort en Linschoten.