Beleidsplan

 

Document nr. 10

Beleidsplan

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 27 november 2018

 

Inleiding:

De Stichting WegWijs Montfoort-Linschoten streeft ernaar de integratie, ontmoeting(en) en verbinding(en) tussen alle inwoners van de gemeente Montfoort te bevorderen.

Alle activiteiten van de stichting worden door vrijwilligers georganiseerd en begeleid en vinden plaats in / vanuit de Rank, Verlengde Hoogstraat 26 in Montfoort.

 

Hoofdstuk 1: Termijn van het beleidsplan

Het beleidsplan geldt voor een termijn van 3 jaar. Als ingangsdatum wordt 15 maart 2018 aangehouden.

 

Hoofdstuk 2: Missie

Drie vriendinnen, afkomstig uit Irak, Soedan en Marokko, woonachtig in Montfoort, gaven in 2016 aan dat zij het fijn zouden vinden als er in de gemeente Montfoort een buurthuis zou worden opgericht. Er was en is geen locatie voorhanden, die als ontmoetingsplaats zou kunnen dienen voor alle inwoners van de gemeente Montfoort. Naar aanleiding hiervan is op 15 maart 2018 Stichting WegWijs Montfoort-Linschoten opgericht uit een samenwerking van het Vredesplatform, VluchtelingenWerk Montfoort-Linschoten, en de Protestantse Gemeente Montfoort.

Er worden momenteel diverse activiteiten georganiseerd in / vanuit de Rank in Montfoort.

 

Hoofstuk 3: Visie

Elke inwoner van de gemeente Montfoort kan een verzoek indienen bij de stichting WegWijs Montfoort-Linschoten. Samen met de hulpvrager wordt er gezocht naar mogelijkheden om aan dit verzoek te voldoen. Dit kan resulteren in het organiseren van activiteiten of in het verwijzen naar of overleggen met bestaande organisaties of instanties.

Eigen initiatieven worden, na beoordeling door het bestuur, gestimuleerd en gefaciliteerd.

 

Hoofdstuk 4 : Doelstelling

De stichting organiseert activiteiten voor diverse doelgroepen.

 

Hoofdstuk 5: Strategie

De stichting anticipeert op hulpvragen. Alle activiteiten worden georganiseerd in de Rank te Montfoort en worden begeleid door vrijwilligers. De strategie is om de genoemde activiteiten te onderhouden en te blijven verbeteren.

 

Hoofdstuk 6: Huidige situatie

Tot op heden worden de meeste activiteiten goed bezocht. Er is in de loop der tijd meer contact ontstaan tussen inwoners van Montfoort met een buitenlandse achtergrond en inwoners van Montfoort met een Nederlandse achtergrond.

Alle activiteiten worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig aangepast.

Er zijn inmiddels ca. 25 betrokken vrijwilligers actief voor de stichting.

 

Hoofdstuk 7: Activiteiten van de organisatie

Momenteel organiseert de stichting de volgende activiteiten:

  • HapSnapmaaltijden
  • Taalgroep
  • Leer- en spelmiddagen
  • Mannenavonden
  • Fietslessen
  • Huiswerkbegeleiding aan middelbare scholieren

Werving en binding van vrijwilligers blijft een punt van aandacht.

 

Hoofdstuk 8: Organisatie

Kamer van Koophandelnummer: 71156151

RSIN: 858601679

ANBI status: ( aanvraag wordt binnenkort in werking gezet)

Adres: Stichting WegWijs Montfoort-Linschoten, Raadhuisstraat 22, 3461 CW Linschoten

E-mail: info@swml.nl

Telefoonnummer: 06 40 100 233

 

Hoofdstuk 8: Bestuur

Ingrid Kautz – Borrenbergs: voorzitter

Wim van Seeters: secretaris

Ineke Schopenhauer: penningmeester

Marry v.d. Burgt – v.d. Heuvel: vice-voorzitter

Nadin Jarouj: bestuurslid

Samira Jadoun: bestuurslid

Peter Gruters: bestuurslid

 

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 

Hoofdstuk 9 : Overige vrijwilligers

Momenteel zijn ca. 25 mensen op vrijwillige basis actief voor de stichting.

Zij zijn verzekerd via de VNG Vrijwilligersverzekering, voor zover zij niet op een andere wijze door een reguliere verzekering zijn gedekt.

 

Hoofdstuk 10: Financiën

Bankrekening: Regiobank, NL64RBRB0706540964.

t.n.v Stichting WegWijs Montfoort – Linschoten.

 

Hoofdstuk 11: Het werven van gelden:

Het werven van gelden zal voornamelijk geschieden door het aanvragen van subsidies en donaties.

 

Hoofdstuk 12: Beheer en besteding van het vermogen:

Het vermogen van de stichting heeft als doel de activiteiten te kunnen financieren.

De penningmeester voert de financiële administratie en maakt een financieel jaarverslag.

Indien vrijwilligers iets willen aanschaffen t.g.v. de Stichting WegWijs Montfoort-Linschoten en op kosten van deze stichting kunnen zij een verzoek hiervoor indienen bij de penningmeester. De penningmeester beslist zelfstandig over uitgaven tot € 250,00.