2020

Eigen vermogen 01-01-2020          € 5.003,05                           Beheerkosten¹                                  €    729,05

Donaties                                             € 1.116,71                           Aktiviteiten                                       € 1.001,91

                                                                                                           Eigen vermogen geoormerkt²       € 1.127,29

                                                                                                           Eigen vermogen 31-12-20             € 3.261.51

 

                                                             € 6.119,76                                                                                      € 6.119,76

 

¹ Bankkosten, porto, domeinnaam, digidenity etc. (onderscheid ivm ANBI status)

² Donaties met vaste doel, aanschaf 2021