Declaratieformulier

Document nr. 12

 

Declaratieformulier

Van de Stichting WegWijs Montfoort-Linschoten

Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 29 augustus 2018

 

Naam                                   :             

Telefoonnummer           :

IBAN-rekeningnummer               :

T.n.v.                                    :

T.b.v. Taalgroep/Leer-en Spelmiddag/Hapsnap/Mannengroep*

Datum                  Omschrijving                                                                    Bedrag

----------------        -----------------------------------------------------------     ---------------------

----------------        -----------------------------------------------------------      --------------------

----------------        -----------------------------------------------------------      --------------------

----------------        -----------------------------------------------------------       -------------------

----------------        -----------------------------------------------------------       -------------------

----------------        -----------------------------------------------------------       -------------------

                                                                                                                                ____________

Totaalbedrag                                                                                                      €

                                                                                                                                 ============

Bij alle declaraties dienen bewijsstukken te worden bijgevoegd

Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld.

Datum                                                                                                                   Handtekening

*Doorhalen wat niet van toepassing is

 

Ontvangen penningmeester dd.                                                               Betaald dd.