2019

Eigen vermogen 01-01-2019                       € 2.755,80                                             Beheerkosten¹                         €    201,46

Donaties                                                      € 5.524,45                                             Aktiviteiten                                € 3.075,74                                             

                                                                                                                                  Eigen vermogen geoormerkt²   € 2.127,29        

                                                                                                                                  Eigen vermogen 31-12-19        € 2.875,76
 
                                                                    € 8.280,25                                                                                               € 8.280,25 
 
¹ Bankkosten, porto, domeinnaam, digidenity etc. (onderscheid ivm ANBI status)

² Donaties met vaste doel, aanschaf 2020