Vrijwilligersbeleid

 

Vrijwilligersbeleid van de Stichting WegWijs Montfoort-Linschoten
Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 29 augustus 2018

  • Alle vrijwilligers ondertekenen een door het bestuur opgestelde vrijwilligersovereenkomst en een geheimhoudingsverklaring.
  • Alle vrijwilligers ondertekenen een door het bestuur vastgestelde gedragscode.
  • Vrijwilligers zijn verzekerd via de VNG Vrijwilligersverzekering, voor zover zij niet op een andere wijze door een reguliere verzekering zijn gedekt.
  • Vrijwilligers verrichten hun taken onder de verantwoordelijkheid van het bestuur. - Voor vrijwilligers, die met minderjarigen werken zal een VOG worden aangevraagd.
  • Vrijwilligers hebben inspraak op het beleid van Stichting WegWijs Montfoort-Linschoten middels de halfjaarlijkse Groot WegWijsvergaderingen. - Met enige regelmaat zal er een evaluatie plaats vinden. - Door middel van thema-avonden of trainingen zal bijscholing worden aangeboden.
  • Indien vrijwilligers iets willen aanschaffen t.g.v. de Stichting WegWijs Montfoort-Linschoten en op kosten van deze stichting kunnen zij een verzoek hiervoor indienen bij de penningmeester.
  • Een vrijwilliger kan, indien nodig, contact opnemen met een vertrouwenspersoon, die is benoemd op voordracht van het bestuur. Deze vertrouwenspersoon handelt uitsluitend naar aanleiding van een rechtstreeks verzoek van de vrijwilliger en met diens instemming. De vertrouwenspersoon waarborgt te allen tijde de vertrouwelijkheid en dient geheimhouding in acht te nemen omtrent de reden tot consultatie van de vertrouwenspersoon.