Vertrouwenspersoon

 

Binnen Stichting WegWijs Montfoort-Linschoten moeten de vrijwilligers en de deelnemers zich veilig en vertrouwd voelen. Daarom is op voordracht van het bestuur een vertrouwenspersoon benoemd. Hij of zij is een eerste aanspreekpunt ten aanzien van sociale veiligheid voor alle personen die met de stichting te maken hebben.


Wat betekent sociale veiligheid? 

Het gevoel van sociale veiligheid is voor iedereen anders, het betreft hier grensoverschrijdend gedrag.

Onder grensoverschrijdend gedrag wordt onder andere verstaan:


•    Verbale agressie / intimidatie (bijvoorbeeld schelden, schreeuwen, treiteren);
•    Fysieke agressie / intimidatie (bijvoorbeeld slaan, vastgrijpen);
•    Psychische agressie / intimidatie (bijvoorbeeld dreigen, chanteren, achtervolgen, pesten);
•    Seksuele intimidatie (bijvoorbeeld nafluiten, opmerkingen / grappen maken,  aanranding en verkrachting);
•    Discriminatie (bijvoorbeeld op grond van levensovertuiging, ras, geslacht, nationaliteit, seksuele voorkeur);


Taken en bevoegdheden van de vertrouwenspersoon.

De vertrouwenspersoon handelt uitsluitend naar aanleiding van een rechtstreeks verzoek van de melder en met diens instemming. In samenspraak met de melder wordt besproken op welke locatie het gesprek met de vertrouwenspersoon plaats vindt, omdat vertrouwen en veiligheid voorop staan. Voor alle stappen die de vertrouwenspersoon onderneemt is (schriftelijke) toestemming van de melder vereist. Indien de betreffende melder deze toestemming weigert, dient de vertrouwenspersoon de bemoeienis stop te zetten. De vertrouwenspersoon waarborgt ten alle tijden de vertrouwelijkheid en dient geheimhouding in acht te nemen. Een maal per jaar zal overleg plaats vinden tussen het bestuur en de vertrouwenspersoon om de voortgang te bespreken.


Gegevens van de huidige vertrouwenspersoon: Piet Koster telefoon: 06-12174579  e-mail -  koster.piet@gmail.com