Privacy-beleid

 

Privacy beleid persoonsgegevens vrijwilligers
Vastgesteld in de bestuursvergadering d.d. 09 juli 2018


Aan nieuwe vrijwilligers van de Stichting WegWijs Montfoort-Linschoten vragen wij een formulier met persoonlijke gegevens in te vullen. Aan het registreren en gebruiken van persoonlijke gegevens stelt de wet ‘Algemene Verordering Gegevensbescherming (AVG)’ bepaalde eisen. Die dienen om oneigenlijk gebruik tegen te gaan en aantasting van de persoonlijke levenssfeer te voorkomen. De wet AVG verlangt daarom dat wij duidelijkheid verschaffen over de vastlegging, het gebruik en de beveiliging van de persoonlijke gegevens, die we van je vragen.


1. Om welke gegevens gaat het?
Het gaat om naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, beschikbaarheid, mobiliteit en een telefoonnummer dat gebeld kan worden in geval van nood.


2. Waarvoor gebruiken we je persoonlijke gegevens?
We gebruiken je gegevens o.a. voor het maken van overzichten van alle actieve vrijwilligers en om je via e-mail op de hoogte te houden van de diverse activiteiten van de stichting.


3. Met wie delen we je persoonsgegevens?
Persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor intern gebruik binnen de stichting. De persoonlijke gegevens van bestuursleden worden gedeeld met de Kamer van Koophandel.


4. Hoe lang bewaren we je gegevens?
Twee jaar nadat je gestopt bent als vrijwilliger worden je persoonlijke gegevens vernietigd.
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonlijke gegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik, diefstal of verlies. Papieren dossiers staan achter ‘slot en grendel’, digitale systemen en dossiers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord. Back-ups van de digitale dossiers worden doorlopend gemaakt en elders opgeslagen. Alle vrijwilligers wordt gevraagd geen persoonlijke gegevens van andere vrijwilligers aan derden te verstrekken.


5. Hoe gaan wij om met persoonsgegevens op onze website en in e-mail of (sociale) media?
Bij inschrijving heeft de vrijwilliger toestemming gegeven zijn of haar persoonlijke gegevens te gebruiken voor het opstellen van overzichten voor intern gebruik binnen Stichting WegWijs Montfoort-Linschoten en voor het onderling uitwisselen van deze gegevens.
Verder heeft de vrijwilliger aangegeven geen bezwaar te hebben tegen eventuele publicatie van beeldmateriaal dat gemaakt is tijdens ‘WegWijsactiviteiten’ waarop de vrijwilliger voorkomt. In voorkomende gevallen kan de vrijwilliger echter alsnog daartegen bezwaar maken.


6. Kun je je persoonsgegevens inzien, wijzigen of laten verwijderen?
Je hebt het recht tot inzage, wijziging of verwijdering. Stuur een e-mail met je verzoek naar ons en het wordt geregeld.


7. Heb je klachten over de verwerking van je persoonlijke gegevens ?
Meld eventuele klachten via info@swml.nl, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op